Medlemskap

CCI välkomnar intresset att bli melemmar i vår förening.

Som medlem i CCI:s förening kommer ni att få möjligheten att uttrycka er kreativitet och att dela era idéer till andra medlemmar.

Årskostnaden för medlemskap i förening är 300kr.

I fall ni har intresse för medlemskap kontakta oss via FB eller mail: cci.sweden@outlook.com. Lamna ert för och efternamn, samt telefonnummer så att vi kan kontakta er snarast.

Betalning sker till BG 5010-8521 (medlemskap cci)

Välkomna!