O nama

Neprofitna organizacija koja promoviše i bavi se pitanjima koja utiču na kulturnu baštinu i tradiciju Balkana.